Kernstraling

Er bestaan 3 soorten kernstraling:alfa, beta en gamma

visueel
soort symbool wat is het? notatie massa lading doordringend vermogen tegengehouden door Voorbeeld kernreactievergelijking

alfa α Heliumkern=> He-kern (2 protonen en 2 neutronen)

4u +2e zeer klein velletje papier
beta β- elektron
0u -e klein klein plexiglas of aluminium
beta β+ positron (anti-deeltje van een elektron)

0u +e klein plexiglas of aluminium
gamma γ

elektromagnetische straling of wel een foton.

(een lichtstraal met een kleur die je niet kan zien.)


0u 0 groot dik beton of dik lood.

Bij Po-210 komt ook gamma-straling vrij. Zie BINAS tabel 25. Gamma-straling komt vaak vrij naast een alfa of beta deeltje.

Gamma-straling kan ook ontstaan uit een aangeslagen toestand van de kern. Dit wordt ook wel een isomere toestand genoemd. De kern vervalt dan naar de grondtoestand.

let op: Röntgenstraling is geen kernstraling!!! Zie ook Opdracht: Röntgenfoto.

Last modified: Sunday, 19 February 2012, 11:05 AM