Available courses

  {mlang nl}Meten & Rekenen{mlang}{mlang en}Measuring & Calculations{mlang}
  Simon van der Molen

  Measuring & Calculations

  Anders dan bij wiskunde reken je bij natuurkunde met meetwaarden. Deze zijn dan ook niet exact nauwkeurig. Meetresultaten bij een experiment noteer je het liefst in een tabel, waarna je er een grafiek van kan tekenen in een diagram. Regelmatig is het verband tussen de onafhankelijke grootheid en de te meten grootheid niet recht evenredig, dus loopt de grafiek als een curve. Met een coördinatentransformatie maak je er een rechte grafiek van.

  {mlang nl}Beweging{mlang}{mlang en}Movement{mlang}
  Simon van der MolenSimon van der Molen

  Movement

  You can do research on movement of object with a tickertape. Therefore you need a time ticker with fixed interval in time. Everytime it ticks, it puts a dot on the tickertape (a long piece of paper). the distance between the dots shows the distance the object traveled during that time. The greater the distance the greater the speed. On the given tickertape you see either a acceleration or a deceleration of a object.

  {mlang nl}Krachten{mlang}{mlang en}Forces{mlang}
  Simon van der Molen

  Forces

  The resultant force, is the result of different forces working on an object. This force causes a change (!) in speed, direction and/or deformation of the object.

  {mlang nl}Arbeid en energie{mlang}{mlang en}Work and energy{mlang}
  Simon van der Molen

  Work and energy

  Arbeid (verrichten) in de natuurkunde betekent dat een kracht over een bepaalde afstand wordt uitgeoefend op een massa, bijvoorbeeld een vallende bal. De zwaartekracht laat de bal een bepaalde afstand afleggen en verricht daarmee arbeid. Hierdoor neemt de kinetische energie toe van de bal. De totale energie van het valproces blijft gelijk.

  {mlang nl}Stoot and impuls{mlang}{mlang en}Impulse and momentum{mlang}
  Simon van der Molen

  Impulse and momentum

  Als een kracht gedurende een bepaalde tijd wordt uitgeoefend op een massa, bijvoorbeeld een biljartbal, spreek je van een stoot. Dit heeft een impulsverandering van de bal tot gevolg. De snelheid van de bal neemt toe, totdat de kracht is uitgewerkt. Nu is de snelheid constant en daarmee heeft de massa een impuls gekregen.

  {mlang nl}Lichtstralen{mlang}{mlang en}Geometrical optics{mlang}
  Simon van der Molen

  Geometrical optics

  In geometrical optics lightbeams always travel in a straight line, unless they are mirrored or refracted. Refraction is caused by the fact that the speed of light changes when it travels from one medium to the other. The ratio between those different speeds give the refractive index. Different colors will change to different speeds (different refractive indices). That's why a white light beam decomposes into different colors.

  {mlang nl}Trillingen{mlang}{mlang en}Oscillations{mlang}
  Simon van der Molen

  Oscillations

  Een trilling is een periodieke beweging rondom een evenwichtsstand. Bij een harmonische trilling is de terugdrijvende kracht recht evenredig met de uitwijking. Hier uit volgt voor de uitwijking een sinus, het is tevens een projectie van een eenparige cirkelbeweging. Trillingen in materie zijn tevens de basis voor geluid wat we horen.

  {mlang nl}Golven{mlang}{mlang en}Waves{mlang}
  Simon van der Molen

  Waves

  Een lopende golf in een opgespannen touw ontstaat doordat één uiteinde in trilling wordt gebracht. Elk volgend touwdeeltje wordt vervolgens, met een vertraging, in trilling gebracht. Hierdoor legt de golf één golflengte af in één trillingsperiode. Dit is de golfsnelheid, die toeneemt als de spankracht in het touw groter wordt. Bovendien transporteer je met golven trillingsenergie en zegt de aangekomen golf iets over het verleden, toen de bron in trilling kwam.