Alles over Elektriciteit en Magnetisme, ook wel aangeduid als elektromagnetisme.

Elektrische lading kent twee vormen positief (+) en negatief (-). Gelijke ladingen (+ +) of (- -) stoten elkaar af, ongelijke ladingen (+ -) trekken elkaar aan. Dit is zo als de ladingen stilstaan (statica). Een lading veroorzaakt een elektrisch veld, waarin de veldlijnen lopen van plus naar min. In dat veld kan een elektrische kracht werken op een proeflading.

Schoolreisje: De jongens (- lading) in slaapkamer R willen naar de meisjes (+ lading) in slaapkamer L. De jongens hebben de illusie dat de meisjes wel naar hen toekomen (stroomrichting van + naar -), maar ze zullen echt zelf in actie moeten komen (elektronenstroom van - naar +) waarbij ze weerstand van deuren kunnen ondervinden. Als ze in L aankomen brengt de docent (E) hen weer terug naar R. Als de docent moe wordt, is de batterij leeg en zullen de jongens bij de meisjes blijven. Er loopt dan geen stroom meer.

Magnetische velden gaat over magnetisme en de bijbehorende eigenschappen.

Elektromagnetische inductie gaat over opwekken van elektrische spanning door wisselende magneetvelden.

Elektrisch geladen deeltjes buigen in een homogeen elektrisch veld parabolisch af, onder invloed van een elektrische kracht die in dezelfde richting blijft werken. Het zelfde als bij zwaartekracht. In een homogeen magnetisch veld buigen ze cirkelvormig af, onder invloed van de Lorentzkracht die altijd loodrecht op de bewegingsrichting werkt. Dit levert een middelpuntzoekende kracht.