Natuurkundige vaardigheden bestaan uit:

  • Basisvaardigheden
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Ontwerpvaardigheden
  • Modelleren/Moduleren

Skills in physics is about:

  • Basic skills
  • Research skills
  • Design skills
  • Simulation skills

Anders dan bij wiskunde reken je bij natuurkunde met meetwaarden. Deze zijn dan ook niet exact nauwkeurig. Meetresultaten bij een experiment noteer je het liefst in een tabel, waarna je er een grafiek van kan tekenen in een diagram. Regelmatig is het verband tussen de onafhankelijke grootheid en de te meten grootheid niet recht evenredig, dus loopt de grafiek als een curve. Met een coördinatentransformatie maak je er een rechte grafiek van.