Mechanica
Eenparig versnelde beweging
Evenwicht van drie krachten
Krachtsresultante (Optellen van vectoren)
Ontbinden van vectoren / krachten
Katrollen
Hefboom principe
Hellend vlak
Schuine worp
Elastische en onelastische botsing
"Newton's wieg"
Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid
Eerste wet van Kepler
Tweede wet van Kepler
Opwaartse kracht in vloeistoffen
Trillingen en golven
Slinger
Trillende veer
Gekoppelde slinger
Gedwongen trillingen (Resonantie)
Zweving
Staande golf (Verklaard d.m.v. superpositie met de teruggekaatste golf)
Staande longitudinale golven
Interferentie van twee golven
Doppler effect
Electrodynamica
Magnetisch veld van een staafmagneet
Magneetveld rond stroomdraad
Lorentzkracht
Gelijkstroommotor
Generator
Wet van Ohm
Potentiometer
Brug van Wheatstone
Eenvoudige wisselstroomschakeling
LC-kring (electromagnetische oscillatie)
Electromagnetische golven
Optica
Breking van lichtstralen
Reflectie en refractie van golven (Principe van Huygens)
Astronomische (lenzen) telescoop
Interferentie van licht bij een dubbele spleet
Diffractie van licht bij een enkele spleet
Relativiteitstheorie
Tijdrek
Atoomfysica
Foto-electrisch effect
Bohr's theorie van het waterstofatoom
Kernfysica
Vervalwet