Sleep de snelheidsvector van de bal. De richting en grootte van de beginsnelheid verandert nu. Druk op play. Het slepen van de vector op smartphones vergt enige oefening.
  Skip available courses

  Available courses

  Hier kan je vragen stellen aan andere leerlingen, docenten, natuurkundigen over alle natuurkundige onderwerpen via het forum.

  Anders dan bij wiskunde reken je bij natuurkunde met meetwaarden. Deze zijn dan ook niet exact nauwkeurig. Meetresultaten bij een experiment noteer je het liefst in een tabel, waarna je er een grafiek van kan tekenen in een diagram. Regelmatig is het verband tussen de onafhankelijke grootheid en de te meten grootheid niet recht evenredig, dus loopt de grafiek als een curve. Met een coördinatentransformatie maak je er een rechte grafiek van.

  Met een tikkerstrook doe je onderzoek naar beweging. Een tijdtikker zet met vaste tussenpozen een stip op de papieren strook. De afstand tussen de stippen (afgelegde afstand), verraadt dan de snelheid. Hier zie je dus een versnelde of een vertraagde beweging.

  The resultant force, is the result of different forces working on an object. This force causes a change (!) in speed, direction and/or deformation of the object.
  In geometrical optics lightbeams always travel in a straight line, unless they are mirrored or broken. They are broken because of the fact that the speed of light changes. The ratio between those different speeds give the refractive index. Different colors will change to different speeds (different refractive indices). That's why a white light beam decomposes into different colors.
  Een trilling is een periodieke beweging rondom een evenwichtsstand. Bij een harmonische trilling is de terugdrijvende kracht recht evenredig met de uitwijking. Hier uit volgt voor de uitwijking een sinus, het is tevens een projectie van een eenparige cirkelbeweging.

  Een lopende golf in een opgespannen touw ontstaat doordat één uiteinde in trilling wordt gebracht. Elk volgend touwdeeltje wordt, met een vertraging, in trilling gebracht. Hierdoor legt de golf een golflengte af in één trillingsperiode. Dit is de golfsnelheid, die toeneemt als de spankracht in het touw groter is.